เป็นสตูดิโอถ่ายทำคู่ชกสมศักดิ์ศรีท่ายากก็มีน้ำเดินเลยกูแทงจนหีช้ำ


เป็นสตูดิโอถ่ายทำคู่ชกสมศักดิ์ศรีท่ายากก็มีน้ำเดินเลยกูแทงจนหีช้ำ

Share